Bernd.Group

/over/ Overboard /int/ Son of KC /map/ Map Board /b/ Random /o/ About /c/ Court /pol/ Política /ru/ Русскоязычная /s/ Sports /sht/ Shit Talk /stalin/ Capitalism Bashing /t/ Torrents /tech/ Technology /tv/ Movies and Television /v/ Video Games /war/ War /out/ Outdoor /oc/ Original Content /d/ Images /de/ Deutsch /fit/ Fitness /h3d/ 3d Board /z/ Anime /kb/ Dating Apps & Related /ml/ Military /ban/ Ban appeals /bog/ Bog /igor/ Igor Blog 

Browsing via Lite mode. Switch to Full mode.


Ukraine Bernd 2019-12-31 06:31:05 ⋅ 1y No. 90692
Єду таклє таборіт Шкодоў-сто на Ораву, Спєхам прото ріскуї, проїждім пржез Мораву. Раді там то страшідло виступує з бажін, Жере главне пражаки, йменує се Йожін. Йожін з бажін мочалєм се пліжі, Йожін з бажін к весніці се бліжі, Йожін з бажін уж сі зубі броусі, Йожін з бажін коуше, сайє, рдоусі, На Йожіна з бажін — кого би то нападло! - Платі єн а поузе прашковац лєтадло. Проїждєл йсем дєдіноў честоў на Візовіце, Прівітал мє председа, ржек мі у слівовіце: «Жівего чи мртвего Йожіна кдо пржіведе, тому я дам за жену дсеру а пуль-ЄЗД.» Йожін з бажін мочалєм се пліжі, Йожін з бажін к весніці се бліжі, Йожін з бажін уж сі зубі броусі, Йожін з бажін коуше, сайє, рдоусі, На Йожіна з бажін — кого би то нападло! - Платі єн а поузе прашковац лєтадло. Ржікам: «Дей мі, председо, летадло а прашек, Йожіна ті пржіведу, не віді в том гачек.» Председа мі вихов’єл, рано йсем се взнесл, На Йожіна з летадла прашек рекне клесл. Йожін з бажін уж є целі білі, Йожін з бажін з мочалу вен пілі, Йожін з бажін достал се на камен, Йожін з бажін — тади є с ним амен! Йожіна се догнал, уж хо држім, йогого, Добре кажде лове, пржодам я го до ЗОО.